Työnjohdolle

Työmaajärjestelmän monipuoliset toiminnallisuudet takaavat, että yrityksen johdolla on tarvittava ja ajantasainen tieto työmaan tapahtumista. Työnjohto voi seurata reaaliajassa työmaiden tapahtumia sekä ohjata työn etenemistä helppokäyttöisen älypuhelimissa toimivan Työmaa-sovelluksen tai internetselaimen avulla. Aikataulujen sekä tehtävien vaivaton laatiminen ja muokkaus järjestelmän avulla helpottaa työmaiden kokonaiskuvan näkemistä ja hallinnointia. Sähköisen työnohjauksen avulla työnjohto voi hallinnoida pienempia töitä ja työt tulevat laskutettua niiden päätyttyä.

Raportointityökalujen avulla yrityksen johto voi reaaliaikaisesti seurata kuluja, laaturaportteja ja projektin etenemistä. Tiedot tallennetaan työmaa- ja yrityskohtaisesti. Työmaajärjestelmää käyttämällä voi keskittyä itse projektin johtamiseen ja seurantaan.

Työmaalle

Työmaamestarille järjestelmä mahdollistaa perinteisten dokumenttien laatimisen nykyaikaisesti sähköisessä muodossa. Uusien työntekijöiden henkilötietojen tallentaminen järjestelmään ja työmaaperehdytyksen dokumentointi tapahtuu nopeasti suoraan kulunseurantalaitteella tai työnjohdon sovellusta käyttämällä. Merkintöjen tekeminen työmaapäiväkirjaan onnistuu kätevästi mobiilisovelluksella, jolloin tärkeät tiedot tulevat heti laitettua muistiin ja siten, että ne vielä löytyvät kun niitä tarvitaan. Työmaapäiväkirjan merkintöjen yhteyteen voidaan myös liittää kuvia ja tiedostoja, jolloin tietoa saadaan kerättyä mahdollisimman tehokkaasti.

Työvaiheet voidaan kuvata ja tallentaa järjestelmän kuvapankkiin suoraan älypuhelimen sovellusta käyttämällä, ja kuvamateriaalista voidaan helposti koostaa hyödyllisiä raportteja. Myös laatumittausten (TR- ja MVR) tekeminen ja eri tarkastusdokumenttien laatiminen onnistuu järjestelmän avulla näppärästi.

Maanrakentajille

EDC Työmaajärjestelmä tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja laadukkaaseen dokumentointiin, joka on ratkaisevassa roolissa onnistuneessa maanrakennusprojektissa. Yksi suosituimmista toiminnoista on työmaakuvaamisen toiminto, jossa työvaihdeiden kuvaaminen tapahtuu suoraan työmaakohtaiseen kuvapankkiin. Kuvia voi jakaa oman määrityksen mukaisesti ja ne ovat löydettävissä vuosien päästä töiden päättymisestä. Työmaakierroksella tehdyt havainnot voi tallentaa älylaitteen sovelluksella ja niihin voidaan ottaa sähköiset allekirjoitukset.

Järjestelmän laite-, tuote- ja asiakasrekisterit helpottavat päivittäisten työ- ja ajosuoritteiden kirjaamista. Järjestelmässä on maanrakentajien kanssa yhteistyössä kehitetty kuormakirjauksien tekoon soveltuva toiminto. Työntekijät voivat tehdä kirjaukset käyttämällä kyseiseen toimintoon suunniteltua helppokäyttöistä älypuhelin sovellusta. Sovelluksessa on offline-tuki eli se toimii myös kun verkkoyhteyttä ei ole.

Pääurakoitsijalle

EDC Työmaajärjestelmä tarjoaa monipuolisesti sähköisiä työkaluja työmaan päivittäisten rutiinien hoitamiseen. Heinäkuussa 2014 voimaan astunut tiedonantovelvollisuus on lisännyt raportoinnin määrää työmaalta. Tiedon keräämiseen ja ilmoitusten tekemiseen kuluu paljon aikaa ilman siihen soveltuvaa ohjelmistoa. Aliurakoitsijoiden tiedot voidaan tallentaa Valttikortilta järjestelmään. EDC Työmaajärjestelmällä niin urakka- kuin työntekijäilmoitusten tekeminen onnistuu vain muutamalla klikkauksella. Pääurakoitsijan käyttäessä järjestelmän kulunseurantaan ilmoitukset ovat käytännössä valmiita lähetettäväksi.

Laatumittausten tekeminen, työmaapäiväkirjan täyttäminen ja dokumentointi työmaalla onnistuu tietokoneella ja älypuhelimella. Tuemme kuvien ottamista useimmissa toiminnoissa, koska kuvaamisen merkitys on kasvanut entisestään. Voit antaa niin omille työntekijöillesi, aliurakoitsijoille tai valvojalle rajatut käyttöoikeudet, joiden avulla he pääsevät tarkastelemaan määrittämiäsi dokumentteja.

Järjestelmästä voi tulostaa kulkulupaluettelon työmaatarkastusta varten. Kaikkien työmaan toimijoiden tilaajavastuutiedot voidaan tallentaa yhdellä klikkauksella, jolloin ne arkistoidaan työmaakansioon. Lukuisat työmaatietojen dokumentointia helpottavat toiminnallisuudet jättävät järjestelmää käyttävälle organisaatiolle enemmän aikaa keskittyä itse asiaan eli rakentamiseen ja työmaan johtamiseen.

Aliurakoitsijalle

EDC Työmaajärjestelmällä aliurakoitsija voi seurata omien työntekijöiden työnlaatua ja työaikaa. Oman työn jälki voidaan kuvata järjestelmän työmaakansioon myöhempää tarkastelua varten. Työsuoritteiden kirjaaminen paperille on hidasta ja hankalaa. Käytettäessä sähköistä työajanseurantaa tieto kulkee toimistolle reaaliajassa. Työajanseurannan tiedot voidaan siirtää palkanlaskennanohjelmistoihin integraation avulla. Aliurakoitsija voi myös hyödyntää oman yritysilmeen mukaisia lomakkeita, järjestelmän yritys-, laite- ja tuoterekisterejä sekä muita työn dokumentoinnin sähköisiä työkalujamme.

Liikkuvaan työhön

Työntekijä voi ilmoittaa työkohteen, työtehtävän ja työskentelyajat sovelluksen tai internetselaimen kautta. Liikkuvaa työtä on helppo hallinnoida työnohjauksen työkalulla, jonka avulla voidaan kohdistaa tehtäviä työntekijöille. Tieto uudesta tehtävästä välitetään sähköisessä muodossa vaihtoehtoisesti tekstiviestitse tai sähköpostitse työntekijällä. Työnjohto pysyy paremmin ajantasalla tilanteesta eikä suoritettu työ jää laskuttamatta. Työntekijälle tämä mahdollistaa erittäin helpon tavan kirjata suorittamansa työ.

Toimistolle

Työmaajärjestelmää hyödynnetään myös toimistolta käsin. Toimistolla voidaan tarkastaa urakoitsijoiden tilaajavastuutiedot napin painalluksella. Työntekijäilmoitusten tekeminen tapahtuu järjestelmän avulla nopeasti, koska ilmoitettavat tiedot ovat käytännössä valmiina kun ilmoittamisen aika on. Voit tehdä myös urakkailmoitukset järjestelmässä manuaalisesti tai hakemalla tiedot erillisen integraation avulla taloushallinnon ohjelmistosta. Järjestelmän selkeät valikot sekä dokumenttikirjastot nopeuttavat tiedon löytymistä. Työajanseurannan tiedot voidaan siirtää hyväksynnän jälkeen palkanlaskennanohjelmistoihin, jos integraatio kyseiseen ohjelmistoon on toteutettu.

Sidosryhmille

Asiakkaat, yhteistyökumppanit, aliurakoitsijoiden työntekijät, suunnittelijat ja valvoja voivat hyödyntää järjestelmän tietoja heille määritettyjen oikeuksien mukaan. Järjestelmästä voi tarjota ajantasaista tietoa projektin etenemisestä sidosryhmille. Tiedon jakaminen EDC Työmaajärjestelmän avulla on todella helppoa. Valvoja voi esimerkiksi kommentoida työmaapäiväkirjaa ja kuitata sen sähköisesti. Aliurakoitsijoille voidaan tarjota tarkat tiedot kertyneistä työtunneista. Tilaaja voi seurata projektin etenemistä reaaliajassa.